ارشاد، اختتامیه جشنواره کودک را ترک کرد

مطلب و یا خبر ارشاد، اختتامیه جشنواره کودک را ترک کرد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در شرایطی که حاضران اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان شهر اصفهان منتظر سخنرانی فرهنگ و ارشاد ی بودند، وی بدون سخنرانی اختتامیه جشنواره بین المللی ک ن و نوجوانان را ترک کرد.

آخرین جستجو ها