طرح 10 سناتور جمهوریخواه و دموکرات برای تحریم‌های تازه ضد روسیه

مطلب و یا خبر طرح 10 سناتور جمهوریخواه و دموکرات برای تحریم‌های تازه ضد روسیه از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
5 سناتور جمهوریخواه و 5 سناتور دموکرات طرحی مشترک برای تشدید تحریم‌ها ضد مسکو به دلیل «دخ روسیه در انتخابات » و مواضع آن در قبال و اوکراین پیشنهاد داده‌اند.

اطلاعات

آخرین اخبار