اغلب مناطق و روستاهای ریف دمشق در کنترل ت است

مطلب و یا خبر اغلب مناطق و روستاهای ریف دمشق در کنترل ت است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مسئول نظامی ضمن تایید اظهارات رئیس ستاد مشترک روسیه درباره مراحل پایانی پا ازی ریف دمشق گفت: بیشتر مناطق و روستاهای این منطقه تحت سیطره ت قرار دارد.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها