نمی توان به توافق آتش بس گروه های تروریستی تحت فرمان ترکیه اعتماد کرد

مطلب و یا خبر نمی توان به توافق آتش بس گروه های تروریستی تحت فرمان ترکیه اعتماد کرد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیأت معارض«همکاری ملی دموکراتیک» گفت: شبه نظامیانی که توافق ترک مخاصمه را پذیرفتند تحت فرمان ترکیه بوده و اگر دیدگاه این کشور در مرحله آتی نسبت به بحران عوض شود این شبه نظامیان نیز طبق مزاج آنکارا کار خواهند کرد.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها