نمی‌توان به توافق آتش‌بس گروه‌های تروریستی تحت فرمان ترکیه اعتماد کرد

مطلب و یا خبر نمی‌توان به توافق آتش‌بس گروه‌های تروریستی تحت فرمان ترکیه اعتماد کرد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیأت معارض«همکاری ملی دموکراتیک» گفت: شبه نظامیانی که توافق ترک مخاصمه را پذیرفتند تحت فرمان ترکیه بوده و اگر دیدگاه این کشور در مرحله آتی نسبت به بحران عوض شود این شبه‌نظامیان نیز طبق مزاج آنکارا کار خواهند کرد.

آخرین اخبار