گری و دخ خارجی در و یمن چشم‌انداز صلح در این مناطق را تیره و تار کرده است

مطلب و یا خبر گری و دخ خارجی در و یمن چشم‌انداز صلح در این مناطق را تیره و تار کرده است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دائم ایران در سازمان ملل گری رژیم صهیونیستی و دخ خارجی علیه و یمن را مصادیق مفهوم ی خواند که در منشور ملل متحد به آن اشاره شده و گفت:‌ ادامه آن چشم‌انداز صلح را در این مناطق تیره و تار ساخته است.

آخرین اخبار