اجازه نمی دهیم ی برنامه های دانشجویی را برهم بزند/ برای لغو برنامه ها فشاری از بیرون نبوده است

مطلب و یا خبر اجازه نمی دهیم ی برنامه های دانشجویی را برهم بزند/ برای لغو برنامه ها فشاری از بیرون نبوده است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس علامه گفت: اجازه نمی دهیم ی بخواهد برنامه های دانشجویی را برهم بزند، اگر یک تشکل مجوز برگزاری برنامه ای را داشته باشد ما تمام توان ها را در خدمتش قرار خواهیم داد تا بتواند برنامه را برگزار کند.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها