2 تن از نزدیکان بان کی مون در بازداشت شدند

مطلب و یا خبر 2 تن از نزدیکان بان کی مون در بازداشت شدند از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دو تن از نزدیکان دبیر کل سابق سازمان ملل به جرم شرکت در معامله ای غیرقانونی و طرح برای رشوه دادن، در بازداشت شده اند.

آخرین اخبار