توانمندی‌های نرم / راه‌های سکولار نخبه‌های علمی، فرهنگی و کشور

مطلب و یا خبر توانمندی‌های نرم / راه‌های سکولار نخبه‌های علمی، فرهنگی و کشور از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کتاب «جنگ نرم ایران و » به تقابل اعتقادی و مبنایی ایران و و نتیجه فعالیت‌های مراکز تصمیم ساز جنگ نرم در پرداخته است.

آخرین اخبار