توانمندی های نرم / راه های سکولار نخبه های علمی، فرهنگی و کشور

مطلب و یا خبر توانمندی های نرم / راه های سکولار نخبه های علمی، فرهنگی و کشور از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کتاب «جنگ نرم ایران و » به تقابل اعتقادی و مبنایی ایران و و نتیجه فعالیت های مراکز تصمیم ساز جنگ نرم در پرداخته است.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها