با حضور مربی برزیلی جدید در العربی / الوطن: همه چیز برای بازگشت دژاگه مهیا است

مطلب و یا خبر با حضور مربی برزیلی جدید در العربی / الوطن: همه چیز برای بازگشت دژاگه مهیا است از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باشگاه بحران زده قطری در ادامه تصمیمات خود برای نجات از وضعیت فعلی یک بار دیگر مربی خود را عوض کرد و این بار از یک برزیلی سرشناس روی نیمکت خود بهره می برد.