ضرر ۲.۲ دلاری شرکت ملی نفت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه ها و نقش قوانین غلط در توسعه خام فروشی

مطلب و یا خبر ضرر ۲.۲ دلاری شرکت ملی نفت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه ها و نقش قوانین غلط در توسعه خام فروشی از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قوانین مصوب مجلس درباره نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران نقش مهمی در ناکامی وزارت نفت در زمینه کاهش خام فروشی هیدروکربن ها داشته است و کمیسیون تلفیق می تواند با اصلاح برنامه ششم توسعه، گام مهمی در راستای بهبود این وضعیت بردارد.

آخرین اخبار