موافقت هیأت امنای تهران با انتقال نفت

مطلب و یا خبر موافقت هیأت امنای تهران با انتقال نفت از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس تهران درباره جذب نفت به عنوان عضو هیأت علمی این گفت: جذب زنگنه در تهران از طریق انتقال از خواجه نصیر بود و در هیأت امنای تهران تصویب شد.

اطلاعات

آخرین اخبار