علی معلم: در خانه سینما کلاهبرداری شده و برنده سیمرغ را عوض کرده اند!

مطلب و یا خبر علی معلم: در خانه سینما کلاهبرداری شده و برنده سیمرغ را عوض کرده اند! از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معلم تصریح نمود: برخی از دوستان می گویند این های انتخاب شده سلیقه ای است! مگه بازیه که این های انتخاب شده سلیقه ای است؟ باید استانداری برای انتخاب ها وجود داشته باشد و ها براساس شاخص های تعیین شده انتخاب شوند!

آخرین جستجو ها