نصب 10 هزار صندلی و آماده سازی چمن جدید/ ورزشگاه یادگار آماده بهره برداری شد

مطلب و یا خبر نصب 10 هزار صندلی و آماده سازی چمن جدید/ ورزشگاه یادگار آماده بهره برداری شد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ورزشگاه یادگار (ره) تبریز آماده بهره برداری در روز است.

آخرین جستجو ها