دستگیری فرد وابسته به در کرج

مطلب و یا خبر دستگیری فرد وابسته به در کرج از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


نیروی انتظامی از دستگیری یکی از عناصر مرتبط با گرو تروریستی در کرج خبر داد.


آخرین جستجو ها