پریدر نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج شد

مطلب و یا خبر پریدر نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج شد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بزرگ بانوان شادی پریدر طی حکمی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج منصوب شد.

اطلاعات