گروه تروریستی مسئولیت حملات خونین لندن را برعهده گرفت/ تهدید خونین در ماه رمضان

مطلب و یا خبر گروه تروریستی مسئولیت حملات خونین لندن را برعهده گرفت/ تهدید خونین در ماه رمضان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه تروریستی با انتشار بیانیه ای در وبسایت «اعماق» وابسته به این گروه تروریستی، مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است.

آخرین جستجو ها