ایتالیایی گره پرونده استقلال را باز می کند؟

مطلب و یا خبر ایتالیایی گره پرونده استقلال را باز می کند؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیران استقلال با یک ایتالیایی برای حل پرونده خود در فیفا به توافق رسیدند.

آخرین جستجو ها