تحویل 4پیکر جانباختگان پلاسکو به پزشکی قانونی

مطلب و یا خبر تحویل 4پیکر جانباختگان پلاسکو به پزشکی قانونی از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اجساد ٤ نفر دیگر از جانباختگان حادثه پلاسکو به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

آخرین جستجو ها