قاسمی برترین دونده داخل سالن ایران شد

مطلب و یا خبر قاسمی برترین دونده داخل سالن ایران شد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نفرات برتر مسابقه دو 60 متر داخل سالن قهرمانی کشور مشخص شدند.

آخرین جستجو ها