سگ های جسدیاب، چگونه جسد را پیدا می کنند؟

مطلب و یا خبر سگ های جسدیاب، چگونه جسد را پیدا می کنند؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تنها سه قلاده سگ در ایران جسد پیدا کرده (جسدیاب) و ردی های لازم را انجام می دهند که بعد از آوار پلاسکو به خیابان جمهوری فراخوانده شدند تا به همراه آتش نشانان و نجات گران، قهرمانان کوچک این روزهای پلاسکو شوند.