2 تنیسور اصفهانی در ترکیب تیم ملی

مطلب و یا خبر 2 تنیسور اصفهانی در ترکیب تیم ملی از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اسامی ملی پوشان تیم ملی جهت حضور در گروه 2 دیویس کاپ اعلام شد که شاهین خالدان و حمیدرضا ن 2 تنیسور اصفهانی هم دعوت شده اند.

آخرین جستجو ها