دو مخفیگاه بزرگ سلاح و مهمات در لوگر کشف شد

مطلب و یا خبر دو مخفیگاه بزرگ سلاح و مهمات در لوگر کشف شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با کشف دو مخفیگاه بزرگ سلاح و مهمات گروه در لوگر توانستند از حملات در این ولایت جلوگیری کنند.