نایب رئیس گازپروم: پیروزی ترامپ و بر یت نگرش غرب به روسیه را تغییر می دهد

مطلب و یا خبر نایب رئیس گازپروم: پیروزی ترامپ و بر یت نگرش غرب به روسیه را تغییر می دهد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نایب رئیس شرکت گازپروم روسیه گفت سیاست های جهان در حال تغییر است.