یادداشت غیاثی در نقد مقایسه عملکرد داوران

مطلب و یا خبر یادداشت غیاثی در نقد مقایسه عملکرد داوران از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارشناس داوری فوتبال ایران با انتقاد از صحبتهای دهقانی، آمار منتشر شده از سوی او را مورد تشکیک قرار داد.

آخرین جستجو ها