مجیدی رسما به صبا پیوست (ع )

مطلب و یا خبر مجیدی رسما به صبا پیوست (ع ) از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
م ع استقلال بعد از گرفتن رضایت نامه از باشگاه استقلال رسما به صبا پیوست.

آخرین جستجو ها