واتسکه: ما آغاز کننده بحث با بایرن نبودیم

مطلب و یا خبر واتسکه: ما آغاز کننده بحث با بایرن نبودیم از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به نظر می رسد جدال لفظی واتسکه و اولی هوینس، مدیران دو باشگاه بزرگ آلمان پایانی ندارد.

آخرین جستجو ها