سوال تلگرامی جالب احمد توکلی: آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل حرف بزند؟

مطلب و یا خبر سوال تلگرامی جالب احمد توکلی: آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل حرف بزند؟ از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
احمد توکلی در کانال تلگرامی اش دربایه اینکه رییس قوع قضاییه باید درباره مسائل حرف بزند یا مطلبی را منتشر کرده است.

آخرین جستجو ها