در دیدار وزرای خارجه ایران و کویت چه گذشت؟

مطلب و یا خبر در دیدار وزرای خارجه ایران و کویت چه گذشت؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وزرای امور خارجه و ایران کویت با یکدیگر دیدار و گفت وگو د....