کشف یک سیاره قابل س ت در زمین

مطلب و یا خبر کشف یک سیاره قابل س ت در زمین از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دانشمندان موفق شدند یکی از نزدیک ترین سیاره های قابل س ت را کشف کنند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها