همسیک: امیدوارم یووه امتیاز از دست بدهد

مطلب و یا خبر همسیک: امیدوارم یووه امتیاز از دست بدهد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همسیک مدعی شده امیدوار است یوونتوس امتیاز از دست بدهد و آن ها تمام امتیازات را ب کنند.