700 میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در بودجه 96 پیش بینی شده است

مطلب و یا خبر 700 میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در بودجه 96 پیش بینی شده است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
م آباد- ایرنا- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 700 میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در بودجه 96 در کشور پیش بینی شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها