هوای خوزستان غبارآلود است

مطلب و یا خبر هوای خوزستان غبارآلود است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - بر اساس مدل های هواشناسی، روز در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی به دلیل وزش بادهای نسبتا شدید، گرد و خاک برای خوزستان پیش بینی می شود.

اطلاعات