22 بهمن امسال در 70 نقطه یزد برگزار می شود

مطلب و یا خبر 22 بهمن امسال در 70 نقطه یزد برگزار می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات ی استان یزد از تشکیل 100 ستاد اصلی و 24 کمیته تخصصی دهه فجر یزد خبر داد و گفت: 22 بهمن امسال در 70 نقطه یزد برگزار می شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها