سرش تگی تاریخی کشور بابت وابستگی روغن است/تسهیلات بانکی کشاورزان را ورش ته می کند

مطلب و یا خبر سرش تگی تاریخی کشور بابت وابستگی روغن است/تسهیلات بانکی کشاورزان را ورش ته می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تسهیلات بانکی کشاورزان را ورش ته می شوند، گفت: کشاورزی کشور از کمبود تاریخی سرمایه رنج می برد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها