اصغر فرهادی به رویترز چه گفت؟

مطلب و یا خبر اصغر فرهادی به رویترز چه گفت؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اصغر فرهادی پس از نامزد شدن «فروشنده» در اسکار 2017 گفت و گوی کوتاهی با رویترز داشت.

اطلاعات