بلاتکلیفی م ع مازاد پرسپولیس؛ نه رضایتنامه می دهند نه اجازه تمرین!

مطلب و یا خبر بلاتکلیفی م ع مازاد پرسپولیس؛ نه رضایتنامه می دهند نه اجازه تمرین! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وضعیت م ع تیم پرسپولیس این روزها جالب شده است.