بررسی دوباره پرونده متهم ردیف سوم فساد نفتی

مطلب و یا خبر بررسی دوباره پرونده متهم ردیف سوم فساد نفتی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
متاسفانه حکم دیوان عالی کشور هنوز به ما ابلاغ نشده و موفق به مطالعه حکم دیوان نشده ایم. قاضی مقیسه به ما گفته که در هفته آینده حکم پرونده ابلاغ خواهد شد.

آخرین جستجو ها