قاچاق کالا و آسیب نیرو انتظامی است

مطلب و یا خبر قاچاق کالا و آسیب نیرو انتظامی است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان گفت: امروز رویکردها از پلیس و معذور به پلیس و مسئول تغییر پیدا کرده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها