آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل حرف بزند؟

مطلب و یا خبر آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل حرف بزند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر رئیس قوه قضاییه در جایگاه یک سیاستمدار نباشد و روزی ت بخواهد در تعقیب مصلحت قابل اعتنایی یک تبعه خارجی بازداشتی را به سرعت به کشورش بازگرداند،آیا قاضی القضاتی که سرش فقط در کتاب قانون و فقه باشد…

آخرین جستجو ها