گروهی دیگر از ایرانی های هم به ترامپ نامه نوشتند

مطلب و یا خبر گروهی دیگر از ایرانی های هم به ترامپ نامه نوشتند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک سازمان متشکل از ایرانیان مقیم که دفاع از منافع این کشور را مهم بر شمرده، نامه ای را به رییس جمهور جدید ارسال کرده است.

آخرین جستجو ها