رئیس دفتر تشکل های مردم نهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منصوب شد

مطلب و یا خبر رئیس دفتر تشکل های مردم نهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منصوب شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رییس دفتر تشکل های مردم نهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منصوب شد.

اطلاعات