مهاجم ایرانی بهترین گ ن اروپا در سال ۲۰۱۷

مطلب و یا خبر مهاجم ایرانی بهترین گ ن اروپا در سال ۲۰۱۷ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رضا قوچان نژاد با هت تریک مقابل آیندهوون به لحاظ آماری بهترین گ ن سال جدید میلادی است.

اطلاعات