یک منتقد سینما: اصغر فرهادی و ده نمکی هر دو ترسو هستند!

مطلب و یا خبر یک منتقد سینما: اصغر فرهادی و ده نمکی هر دو ترسو هستند! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


فیم غول بزرگ مهربان در فرهنگسرای شه نقد و بررسی شد.