زنگنه: بابک زنجانی درباره اموالش دروغ می گوید

مطلب و یا خبر زنگنه: بابک زنجانی درباره اموالش دروغ می گوید از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


نفت پیرامون میزان اموال بابک زنجانی گفت: مرتب می گوید 2 میلیارد دلار یا 3 میلیارد دلار اینجا و…


آخرین جستجو ها