شش تصمیم ت برای جبران خسارت پلاسکو

مطلب و یا خبر شش تصمیم ت برای جبران خسارت پلاسکو از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


شش تصمیم هیات ت برای کمک به واحدهای خسارت دیده از آتش سوزی ساختمان پلاسکو اتخاذ شد.


آخرین جستجو ها