الگوبرداری«لوپن» از برگزیت و ترامپ؛ آشفتگی خواب نئولیبرالها

مطلب و یا خبر الگوبرداری«لوپن» از برگزیت و ترامپ؛ آشفتگی خواب نئولیبرالها از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
لوپن از رای دهندگان اروپایی خواست که از رای مردم انگلیس در همه پرسی وج از اتحادیه اروپا و رای مردم به ترامپ الگو بگیرند و کشورهای خود را به سمت استقلال از اتحادیه اروپا هدایت کنند.

آخرین جستجو ها