ترزا می در مخمصه با پارلمان انگلیس

مطلب و یا خبر ترزا می در مخمصه با پارلمان انگلیس از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: ترزا می، نخست انگلیس بعد از ش ت در دیوان عالی این کشور در ارتباط با برگزیت در حال حاضر در مخمصه پارلمان و موج خواسته نمایندگان احزاب مخالف گرفتار آمده است.