معافیت پزشکی مشمولان باید به تایید پزشکان نیروی انتظامی برسد

مطلب و یا خبر معافیت پزشکی مشمولان باید به تایید پزشکان نیروی انتظامی برسد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی در تشریح فرآیند معافیت پزشکی مشمولان، گفت: معافیت مشمولان باید به تایید کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی برسد که با نظر این کمیسیون ، مشمول معاف از رزم یا معاف از سربازی می شوند.

اطلاعات