وزارت ارشاد دخ ی در داوری آثار جشنواره فجر ندارد

مطلب و یا خبر وزارت ارشاد دخ ی در داوری آثار جشنواره فجر ندارد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ارشاد گفت: امسال شاهد حضور اولی ها و نسل جوان انقل ما وارد جشنواره می شوند و قریب به ۳۰ مربوط به اولی ها که با مضامینی همچون دفاع مقدس و ارزشی به نمایش در می آیند.

آخرین جستجو ها