مسئولیت حمله به قبطی ها در مصر را برعهده گرفت

مطلب و یا خبر مسئولیت حمله به قبطی ها در مصر را برعهده گرفت از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه تروریستی مسئولیت حمله به اتوبوس حامل قبطی ها در المنیا مصر را که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت، برعهده گرفت.

آخرین جستجو ها